Oszczędzaj czas i pieniądze

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe

Z tego rodzaju ubezpieczeń korzystają wszystkie firmy, które biorą udział w różnego rodzaju przetargach publicznych i niepublicznych. Gwarancje ubezpieczeniowe są składane w zamian za zabezpieczenie wnoszone w formie gotówki, co daje startującemu w przetargach zdecydowanie lepszą płynność finansową firmy, a co ważniejsze w odróżnieniu od gwarancji bankowych, nie wpływa na zdolność kredytową.

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium jest składana jako zabezpieczenie dla Zamawiającego (ogłaszającego przetarg), na wypadek gdyby firma, która wygra przetarg, chciała się wycofać z oferty i w ten sposób naraziłaby realizację kontraktu na niepowodzenie. Ubezpieczyciel gwarantuje za swojego klienta, iż po wygranym przetargu zostanie podpisana umowa na wykonanie kontraktu – w przeciwnym wypadku musi zostać zapłacona kwota widniejąca w gwarancji, jako kara za odstąpienie od przetargu. Wadium wnoszone może być również w formie gotówki lub gwarancji bankowych, ale to powoduje zamrożenie środków (gotówka) i zmniejszenie zdolności kredytowej (gwarancje bankowe). W przypadku tego typu gwarancji maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 6 miesięcy. Towarzystwa Ubezpieczeniowe wystawiając gwarancję zapłaty wadium, analizują możliwości klienta co do realizacji danego kontraktu, aby nie było takiej sytuacji, w której klient wygra przetarg, ale nie jest w stanie wykonać zadania i tym samym skazuje się na zapłacenie kar.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Gwarancja należytego wykonania kontraktu jest najczęściej kontynuacją zabezpieczenia wadium. Zdarza się jednak, iż przedsiębiorca wnosi zabezpieczenie wadium w gotówce, a zabezpieczenie kontraktu jest realizowane przy pomocy gwarancji ubezpieczeniowych. Jest to bardzo wygodna forma zabezpieczenia, ponieważ jest tania i dość łatwa do uzyskania, a jednocześnie jak już wcześniej opisaliśmy, nie blokuje nam finansowania firmy. Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarantuje w imieniu klienta, że podpisana umowa zostanie zrealizowana i wykonana w określonym terminie i zakresie prac. Okres obowiązywania takiej gwarancji jest tożsamy z okresem realizacji umowy i przeważnie wydłużony o kolejne 30 dni – co wynika z ogólnie przyjętych i  stosowanych zapisów w umowach. Maksymalny okres ubezpieczenia to 5 lat.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

To ostatnia z gwarancji związanych z realizacją kontraktu. Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarantuje, iż po zrealizowaniu zadania i oddaniu przedmiotu do użytku, w przypadku gdyby coś nie funkcjonowało tak jak należy albo wystąpiłyby jakieś ukryte wady w przedmiocie kontraktu – Wykonawca na własny koszt dokona naprawy, wymiany, usunięcia wady czy usterki w przedmiocie kontraktu. Okres ubezpieczenia wynikający z takiej gwarancji może wynieść maksymalnie 5 lat.

Dlaczego warto korzystać i na co zwrócić uwagę przy zakupie gwarancji ubezpieczeniowych?

Podsumowując powyższe informacje możemy stwierdzić jednoznacznie następujące korzyści wynikające ze stosowania gwarancji ubezpieczeniowych w zamian za inne formy poręczeń w realizacji procedury przetargowej:

– nie zamraża się własnych środków finansowych,
– polepsza się płynność finansową firmy,
– zwiększa się możliwości rozwoju firmy,
– zwiększa się wiarygodność wykonawcy jako partnera w biznesie.

Należy jednocześnie pamiętać, iż każda gwarancja musi być honorowana przez Zamawiającego. Dobrą praktyką jest, aby każdy kto bierze udział w przetargu po raz pierwszy u danego Zamawiającego, przedłożył do akceptacji treść takich gwarancji, mamy wówczas pewność, iż ze względów proceduralnych nie zostaniemy wykluczeni z przetargu.

Skontaktuj się z naszymi pracownikami

Klienci
  • Kantor Gold
  • Impulso
  • FHU Stańczyk
  • Cukiernia Aleksander
  • In Time
  • Restauracja Marlin