Oszczędzaj czas i pieniądze

Ubezpieczenia inwestycyjne

Ubezpieczenia inwestycyjne z UFK

Ubezpieczenie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi jest doskonałym sposobem na zbudowanie kapitału na przyszłość. Co ważniejsze środki zgromadzone w takim produkcie są prawnie chronione przed zajęciami komorniczymi – produkt idealny dla osób prowadzących jakąkolwiek działalność gospodarczą.

Czy fundusze są bezpieczne?

Prawo zostało tak skonstruowane, aby nie było żadnej możliwości defraudacji pieniędzy Klientów zgromadzonych w UFK. Nad bezpieczeństwem, prawidłowością funkcjonowania i uczciwością działalności UFK czuwają liczne instytucje: Komisja Nadzoru Finansów (KNF), Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy (KPWiG), Bank Depozytariusz, Agent Transferowy. Mamy również zagwarantowany pełen dostęp do informacji o wynikach funduszy dzięki czemu możemy na bieżąco sprawdzać co się dzieje z naszymi pieniędzmi.

Kto i kiedy powinien rozpocząć inwestowanie – czyli do kogo jest ten produkt skierowany?

Z punktu widzenia Nas samych inwestować na przyszłość powinien każdy. Już Nasi dziadkowie stwierdzili (aczkolwiek niezbyt trafnie), że należy mieć odłożone pieniądze na tzw. „czarną godzinę”. Inwestować może więc każdy. Tylko od Nas samych zależy jaki cel inwestycji sobie postawimy. Kapitał można gromadzić np.: na emeryturę, wykształcenie dzieci, własny dom czy mieszkanie, zapewnienie dzieciom przyszłości, godziwe zyski z lokat…

Na pytanie kiedy należy rozpocząć inwestowanie możemy odpowiedzieć tylko w jeden sposób – od zaraz. Czas bowiem ma wielkie znaczenie. Im dłużej pracują nasze pieniądze tym większych zysków możemy się spodziewać. W tym miejscu podam przykład: osoba w wieku 20 lat inwestująca przez okres 10 lat i pozostawiając tą kwotę w inwestycji do wieku 60 lat będzie miała o 100% więcej zgromadzonych pieniędzy aniżeli osoba, która rozpocznie inwestowanie takiej samej kwoty o 10 lat później, a wpłacać będzie aż do 60 roku życia.

Jakie korzyści wynikają z posiadania takiego produktu?

Jest wiele korzyści wynikających z inwestowania w UFK, podamy tutaj tylko niektóre z nich:

– umowa zawierana jest na czas nieokreślony, w związku z tym podatek od zysków kapitałowych potrącany jest tylko jeden raz – na końcu inwestycji – przez cały okres trwania podatek pracuje dla Nas, w banku podatek jest odprowadzany przy każdej kapitalizacji odsetek,
– przenoszenie środków pomiędzy funduszami również nie powoduje pobrania podatku – UFK działa na zasadzie „parasola”,
– możemy sami, bezpłatnie przenosić środki pomiędzy funduszami,
– świadczenie ubezpieczeniowe wolne jest od podatku od spadków i darowizn – możemy wskazać konkretną osobę jako beneficjenta wypłaty w razie Naszej śmierci – nie ma potrzeby przeprowadzania spadkowego postępowania sądowego,
– brak zajęć sądowniczych i komorniczych.

Niekwestionowaną zaletą takiej formy oszczędzania, podkreślą przez wielu Klientów, jest regularność wpłat i forma zobowiązania – jeżeli sami postanowimy odkładać pieniądze np. w banku, bardzo szybko się okazuje, że nie umiemy wytrwać w tym postanowieniu, a pieniądze które planowaliśmy odłożyć nie wiadomo gdzie się podziały.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze takiego produktu?

Przede wszystkim na ryzyko inwestycyjne,. które jesteśmy w stanie zaakceptować. UFK oferują nam szeroki wachlarz możliwości od bardziej ryzykownych funduszy akcyjnych, poprzez fundusze bezpieczniejsze – zrównoważone, fundusze bezpieczne – obligacji, po nawet gwarantowane – gdzie Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarantuje swoim kapitałem że wartość naszej inwestycji nie zmniejszy się. Oczywiście im większe ryzyko inwestycyjne tym większe możliwości zarobienia – zwrotu z inwestycji, a tym samym fundusze bezpieczniejsze dają nam mniejszy, ale pewniejszy zysk.

Na rynku jest wiele TU oferujących UFK tzw. unit-linked. Warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie tego rodzaju ubezpieczeń. Należy nieć świadomość okresu na jaki inwestujemy środki, opłat za zarządzanie i administrację i wiele innych cech produktu, z pomocą którego chcemy osiągnąć zamierzony cel.

Skontaktuj się z naszymi pracownikami

Klienci
  • Kantor Gold
  • Impulso
  • FHU Stańczyk
  • Cukiernia Aleksander
  • In Time
  • Restauracja Marlin