Oszczędzaj czas i pieniądze

Kiedy należy zawrzeć ubezpieczenie OC ppm

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. obowiązek ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą zarejestrowania pojazdu. Należy jednak pamiętać, iż to nie jedyna sytuacja kiedy ciąży na Nas obowiązek zawarcia umowy OC ppm. Zdarza się, że kupując samochód, który jest już zarejestrowany w RP, nie zwracamy uwagi, iż samochód nie ma ważnej polisy ubezpieczenia OC ppm i nabywając taki pojazd nieświadomie stajemy się winnymi nie dopełnienia obowiązku ubezpieczenia. Jeżeli chcemy zakupić taki pojazd, to obowiązkowo w dniu jego zakupu musimy go ubezpieczyć i w ten sposób spełnimy obowiązek ubezpieczenia. Za brak ubezpieczenia przed datą zakupu pojazdu odpowiedzialny jest wówczas sprzedający.

Klienci
  • Kantor Gold
  • Impulso
  • FHU Stańczyk
  • Cukiernia Aleksander
  • In Time
  • Restauracja Marlin