Oszczędzaj czas i pieniądze

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne

To najpopularniejsze ubezpieczenia. W ramach nich można wyróżnić te obowiązkowe – tzw. OC posiadacza pojazdu mechanicznego i dobrowolne takie jak Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów, Assistance, Auto Szyby, Pojazd Zastępczy, Ochrona Prawna, Zielona Karta i wiele innych opcji. Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC ppm) to obowiązek każdego kierowcy. Powinien on wozić zawsze ze sobą oryginał polisy lub dowód opłacenia ostatniej składki….

Ubezpieczenia domu, mieszkania

Ubezpieczenie domu czy mieszkania, zwłaszcza w ostatnim czasie, nabiera coraz większego znaczenia. Coraz częściej występują na terenie naszego kraju różne anomalia pogodowe. Obecnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują bardzo szeroki zakres ubezpieczeń za stosunkowo atrakcyjną składkę. Naprawdę warto wykupić takie ubezpieczenie i „spać spokojnie”.

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia w trakcie wyjazdów zagranicznych tzw. ubezpieczenia podróżne.

Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia rolnicze można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Każda osoba posiadająca 1ha gruntów jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz jeżeli na terenie gospodarstwa rolnego znajdują się zabudowania również do ubezpieczenia budynków, także każdy producent rolny, który otrzymuje dopłatę obszarową jest zobowiązany do ubezpieczenia 50% areału upraw. Dobrowolne to np. ruchomości domowe, maszyny rolnicze, NNW i  inne.

Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenia firmowe obejmują ubezpieczenie majątku firmy od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, od dewastacji, szyb od stłuczenia, cargo, i wiele innych, a przede wszystkim coraz popularniejsze i potrzebne w działalności gospodarczej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i wykonywania działalności z wieloma rozszerzeniami. Również wykonywanie pewnych zawodów wiąże się z obowiązkiem ustawowym zawarcia ubezpieczenia OC zawodu.

Ubezpieczenia finansowe

Z tego rodzaju ubezpieczeń korzystają wszystkie firmy, które biorą udział w różnego rodzaju przetargach publicznych i niepublicznych. Gwarancje ubezpieczeniowe są składane w zamian za zabezpieczenie wnoszone w formie gotówki, co daje startującemu w przetargach zdecydowanie lepszą płynność finansową firmy, a co ważniejsze w odróżnieniu od gwarancji bankowych, nie wpływa na zdolność kredytową.

Ubezpieczenia inwestycyjne

Ubezpieczenie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi jest doskonałym sposobem na zbudowanie kapitału na przyszłość. Co ważniejsze środki zgromadzone w takim produkcie są prawnie chronione przed zajęciami komorniczymi – produkt idealny dla osób prowadzących jakąkolwiek działalność gospodarczą.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie, to bardzo potrzebne i coraz bardziej popularne ubezpieczenia. Każda osoba, która ma jakiekolwiek zobowiązania, czy to kredytowe, czy posiadająca rodzinę na utrzymaniu powinna mieć takie ubezpieczenie jako zabezpieczenie bytu swoich najbliższych.

Ubezpieczenia zdrowotne

To stosunkowo nowy rodzaj ubezpieczenia. W Polsce od kilku lat jest oferowany przez niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Polisa taka daje nam przede wszystkim, oprócz dostępu do lekarzy specjalistów (co nie jest jeszcze w naszych realiach aż tak dużym problemem), dostęp do szerokiego zakresu wszelakich badań – a to właśnie na nie trzeba w tradycyjnej służbie zdrowia czekać miesiącami albo słono za nie płacić z własnej kieszeni. Przy zakupie takiego ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na zakresy oraz formę rozliczania usług ze świadczeniodawcą. Warto skorzystać w tym momencie z porady fachowców.

Skontaktuj się z naszymi pracownikami

Klienci
  • Kantor Gold
  • Impulso
  • FHU Stańczyk
  • Cukiernia Aleksander
  • In Time
  • Restauracja Marlin