Oszczędzaj czas i pieniądze

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie, to bardzo potrzebne i coraz bardziej popularne ubezpieczenia. Każda osoba, która ma jakiekolwiek zobowiązania, czy to kredytowe, czy posiadająca rodzinę na utrzymaniu powinna mieć takie ubezpieczenie jako zabezpieczenie bytu swoich najbliższych.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenia na życie są bardzo szerokim zagadnieniem. Możemy wyodrębnić następujące ich rodzaje:

 • indywidualne
  • terminowe i bezterminowe,
  • ochronne, inwestycyjne, mieszane
 • zbiorowe
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze

 

Ubezpieczenia indywidualne

Indywidualne ubezpieczenie na życie możemy zawrzeć na umówiony z Towarzystwem okres ubezpieczenia lub na czas nieokreślony. Zwykle polecamy zawarcie polisy na czas nieokreślony ponieważ taka polisa jest dla nas atrakcyjniejszą. Przede wszystkim nie musimy w dniu zawierania ubezpieczenia określać się co do terminu jego obowiązywania. Ma to tę przewagę nad ubezpieczeniem terminowym, że nie musimy dotrzymywać żadnego terminu, aby skorzystać z wszystkich świadczeń wynikających z polisy. Innym ważnym argumentem przemawiającym na korzyść ub. bezterminowego jest przypadek pogorszenia się naszego stanu zdrowia – nie musimy się martwić, że TU nie zechce z nami zawrzeć kolejnej polisy (po zakończonym okresie ubezpieczenia w ub. terminowym).

Gdy już wybierzemy pomiędzy ubezpieczeniem terminowym i bezterminowym, kolejnym wyborem jaki stoi przed nami to wariant ubezpieczenia – bardziej ochronny czy inwestycyjny (czytaj w zakładce „Ubezpieczenia inwestycyjne”), a może mieszany. Wariant mieszany to dobre rozwiązanie dla osób, które nie dysponują zbyt dużą sumą pieniędzy, a chcą zarówno mieć ubezpieczenie na wypadek śmierci, czy innych zdefiniowanych w polisie opcji oraz chcą rozpocząć inwestowanie na przyszłość. W tym przypadku w zależności od wyboru wysokości sumy ubezpieczenia i dodatkowych opcji, odpowiednia część składki jest przeznaczona na pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego, a pozostała część składki jest inwestowana. Wariant ochronny – polecamy dla osób, które chcą zabezpieczyć na dużą kwotę swoich bliskich jak również siebie (opcja ubezpieczenie poważnych zachorowań, operacji, pobytu w szpitalu). W tym wariancie suma ubezpieczenia jest bardzo wysoka w stosunku do wpłacanej składki, z tym że praktycznie żadna kwota nie jest inwestowana – całość składki jest przeznaczana na ubezpieczenie. Osoby, które oprócz ochrony chcą również inwestować, a posiadają środki aby mieć zarówno ubezpieczenie na życie i polisę inwestycyjną nie powinny wykupywać polisy w wariancie mieszanym. Dlaczego? Przede wszystkim dla przejrzystości. Jeżeli mamy osobno polisę na życie i polisę inwestycyjną, wiemy ile kosztuje nas ochrona, jak również możemy łatwo sprawdzić jaki zysk z zainwestowanych pieniędzy osiągnęliśmy w polisie inwestycyjnej. W wariancie mieszanym jest to bardzo trudne.

Ubezpieczenie zbiorowe

Jest to ubezpieczenie działające podobnie do ubezpieczeń zawieranych w formie grupowej w zakładach pracy. W Polsce jest kilka Towarzystw Ubezpieczeniowych oferujących takie ubezpieczenia. Dla naszych klientów również przygotowaliśmy takie rozwiązanie i cieszy się ono dużym zainteresowaniem. Poniżej przedstawiamy jeden z możliwych wariantów tego ubezpieczenia:

Wariant I

 

świadczenie/suma ubezpieczenia

5.000

10.000

15.000

20.000

1

zgon ubezpieczonego

5.000

10.000

15.000

20.000

2

zgon ubezpieczonego NW

12.500

25.000

37.500

50.000

3

zgon komunikacyjny

20.000

40.000

60.000

80.000

4

zgon ubezpieczonego zawał udar

7.500

15.000

22.500

30.000

5

uszczerbek na zdrowiu NW

100

200

300

400

6

uszczerbek zawał udar

150

100

150

200

7

ciężkie zachorowanie

1.000

2.000

3.000

4.000

8

operacje chirurgiczne 5%SU.op

5.000

10.000

15.000

20.000

9

świadczenie szpitalne NW

50

100

150

200

10

świadczenie szpitalne choroba

25

50

75

100

11

pobyt na oddziale OIOM

75

150

225

300

12

niezdolność do pracy NW

5.000

10.000

15.000

20.000

13

zgon współmałżonka

2.500

5.000

7.500

10.000

14

zgon współmałżonka NW

5.000

10.000

15.000

20.000

17

urodzenie dziecka

500

1.000

1.500

2.000

18

martwy poród

1.000

2.000

3.000

4.000

19

zgon dziecka

1.000

2.000

3.000

4.000

20

zgon dziecka NW

2.000

4.000

6.000

8.000

21

pobyt w szpitalu dziecka NW

25

50

75

100

22

ciężkie zachorowanie dziecka

2.500

5.000

7.500

10.000

23

osierocenie

1.500

3.000

4.500

6.000

24

zgon rodziców, teściów

600

1.200

1.800

2.400

 

Składka miesięczna

22 zł

44 zł

66 zł

88 zł

Istnieje możliwość skorzystania z innych wariantów – o mniejszym zakresie i niższej składce.

Grupowe ubezpieczenie pracownicze

Ubezpieczenie to nie trzeba specjalnie przedstawiać – jest ono bardzo znane i często spotykane w zakładach pracy. Najistotniejszą zaletą tego ubezpieczenia jest to, iż w stosunku do podobnych ubezpieczeń indywidualnych, jest ono bardzo korzystne dla ubezpieczonych. Konkurencja na rynku wymusiła bardzo szeroki zakres tego ubezpieczenia za bardzo atrakcyjną składkę. Ubezpieczenie takie jest oferowane w formie gotowych pakietów lub może być indywidualnie dopasowywane do potrzeb danego zakładu pracy. Istotnym warunkiem zawarcia takiego ubezpieczenia jest, aby liczba ubezpieczonych nie była mniejsza niż 3 osoby. Do takiego ubezpieczenia możemy dodatkowo zgłosić naszego współmałżonka, a nawet dzieci (w tym przypadku muszą być spełnione pewne warunki).

Składka za ubezpieczenie grupowe może być opłacana na trzy sposoby: przez pracownika (potrącenie z listy płac), przez pracodawcę – jako forma dodatkowego wynagrodzenia (pracownik płaci podatek dochodowy liczony od wysokości składki) oraz w części przez pracownika i pracodawcę (pracodawca wówczas opłaca składkę za ryzyko zgonu pracownika – w ten sposób ma zabezpieczenie na wypadek odprawy pośmiertnej – składka ta jest zaliczana jako koszt działalności; pozostałą część składki opłaca pracownik).

Grupowe ubezpieczenie pracownicze może zostać rozszerzone o umowę dodatkową dotyczącą Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, gdzie każdy pracownik może indywidualnie inwestować dodatkowe środki w UFK.

W naszej ofercie posiadamy produkty sześciu Towarzystw Ubezpieczeniowych. Dla Państwa firmy bezpłatnie porównamy i przygotujemy specjalny program uwzględniający specyfikę działalności Waszego zakładu pracy.

Skontaktuj się z naszymi pracownikami

Klienci
 • Kantor Gold
 • Impulso
 • FHU Stańczyk
 • Cukiernia Aleksander
 • In Time
 • Restauracja Marlin