Oszczędzaj czas i pieniądze

Praca

Zawód – Agent Ubezpieczeniowy

Na tej stronie pragniemy przybliżyć zainteresowanym pracą Agenta Ubezpieczeniowego kim jest taka osoba i jakie wymagania stawia się przed tymi, którzy podejmują pracę Agenta Ubezpieczeniowego. Z kolei na stronie „Kariera” dowiecie się Państwo jak rozpocząć pracę i dlaczego warto to zrobić z firmą Jalum.

Kto to jest Agent Ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych (art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym – Dz. U z 2003 r. Nr 124, poz. 1154). Działalność agencyjna polega na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (art. 4 ust. 1 cyt. ustawy). Czynności agenta ubezpieczeniowego polegają m. in. na pozyskiwaniu klientów, zawieraniu w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela umów ubezpieczeń gospodarczych, uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Wszelkie czynności wykonuje w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. W przypadku prowadzenia działalności na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, agent zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. – źródło Wikipedia

Każdy kto chce współpracować z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeń ma obowiązek wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Kim jest OFWCA – osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne?

OFWCA jest to osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne na rzecz Agenta Ubezpieczeniowego. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym OFWCA nie może zawrzeć umowy agencyjnej z zakładem ubezpieczeń,  a jedynie umowę agencyjną z Agentem Ubezpieczeniowym. OFWCA za pośrednictwem Agenta może oferować produkty ubezpieczeniowe wielu zakładów ubezpieczeń, a pomimo to nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – ten obowiązek spoczywa jedynie na Agencie.

Na czym polega praca Agenta Ubezpieczeniowego?

Praca Agenta polega przede wszystkim na kontaktach z klientami. Jest to bardzo ciekawa praca, chociaż niełatwa, pozwala rozwijać nasze umiejętności, uczy dyscypliny. Główną zaletą jest nienormowany czas pracy – to od nas zależy ile czasu jej poświęcamy. Dla części osób jest to dobry sposób na pracę dodatkową.
Ze względu na bardzo szeroki zakres oferowanych ubezpieczeń warto na początku zastanowić się jakie ubezpieczenia w pierwszej kolejności mamy zamiar sprzedawać. Początkującej osobie będzie bardzo trudno opanować mnogość możliwości jakie dają ubezpieczenia. Dlatego najlepiej na początku skupić się na jednej czy dwóch firmach i ich całej ofercie albo zdecydować się na specjalizację w którymś w rodzajów ubezpieczeń np. ubezpieczenia komunikacyjne, na życie, inwestycyjne, firm, itp., a dopiero później poszerzać swoja ofertę o kolejne rodzaje ubezpieczeń.

Jakie wymagania prawne są stawiane przed osobami chcącymi zostać Agentem bądź OFWCA?

Teoretycznie Agentem/OFWCA może zostać każda osoba, która zostanie przeszkolona, zda egzamin państwowy i otrzyma stosowne zezwolenie. Poniżej przedstawimy wymagania prawne dla kandydatów na Agenta/OFWCA:

– osoba, która zamierza wykonywać czynności agencyjne, a która dotychczas nie ukończyła żadnego szkolenia, ma obowiązek ukończyć co najmniej 152-godzinne szkolenie,
– wymaga się minimum średniego wykształcenia,
– musi być niekarana,
– posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,

Co cechuje dobrego Agenta bądź OFWCA?

Aby osiągnąć sukces w pracy agenta, a jest to praca z ludźmi, najważniejsze są predyspozycje osobowościowe. Powinien być otwarty, sumienny, umiejący słuchać, komunikatywny, wzbudzający zaufanie, rzeczowy, powinien potrafić łatwo nawiązywać kontakty. Przede wszystkim jednak w związku z coraz większą konkurencją, musi być doradcą swojego klienta.

Dla kogo praca w ubezpieczeniach?

Oczywiście pracować może każdy, kto spełni obowiązki ustawowe. Z praktyki wynika, że nie ma reguły na to kto będzie dobrym Agentem i odniesie sukces w ubezpieczeniach. To właściwie „życie” weryfikuje, czy ktoś się nadaje do tej pracy czy nie. Ważnym jest jednak, aby umieć postawić sobie cele do których będziemy dążyć, należy być wytrwałym w działaniu i nie przejmować się ewentualnymi porażkami w rozmowach z klientami. Trzeba mieć świadomość, że nie każda osoba się u nas ubezpieczy. 
W branży ubezpieczeniowej swoje plany zawodowe mogą realizować osoby niepełnosprawne, gdyż w sposób szczególny są wyczulone na potrzeby klienta, umieją słuchać i doradzać – potrafią przewidzieć różne sytuacje życiowe.
Ubezpieczenia to jedna z nielicznych branż, która daje szansę zarówno ludziom młodym jak i dojrzałym.
Starsze osoby mają tę przewagę, iż ich grono znajomych jest znacznie szersze, niejednokrotnie mają powiązania biznesowe, z których bez problemu mogą skorzystać. Z kolei młodzi ludzie są często bardziej zdeterminowani i odważni w działaniu, co jest ich dużym atutem.

Najlepiej jak możemy przekonać się, czy praca w ubezpieczeniach jest dla nas, to po prostu podjąć decyzję i rozpocząć.

O szczegółach współpracy czytaj w zakładce „Kariera„.

Klienci
  • Kantor Gold
  • Impulso
  • FHU Stańczyk
  • Cukiernia Aleksander
  • In Time
  • Restauracja Marlin