Oszczędzaj czas i pieniądze

Skuteczne wypowiedzenie umowy OC ppm

Ustawodawca przewidział następujące możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego:

  • na jeden dzień przed końcem ubezpieczenia (przykład: ubezpieczenie ważne 12.10.2010r. do 11.10.2011r. – musimy złożyć wypowiedzenie najpóźniej w dniu 10.10.2011r.) lub
  • w przypadku zakupu pojazdu – najpóźniej do 30 dni od daty zakupu (przykład: zakupiony pojazd 12.10.2010r. – wypowiedzenie musimy złożyć najpóźniej 10.11.2010r.) – należy zwrócić uwagę, iż liczymy dni, a nie miesiące (październik ma 31 dni więc termin upływa 10 listopada),

Niestety jak w większości zapisów prawnych, także w tej opisanej sytuacji mamy często do czynienia z interpretacją własną TU – ma ona najczęściej miejsce w przypadku wypowiedzenia umowy OC po zakupie pojazdu.

Coraz częściej Towarzystwa Ubezpieczeniowe żądają, by wypowiedzenie uznać za skuteczne, nie wystarczy złożyć je u agenta ubezpieczeniowego, lecz  musi być dostarczone w odpowiednim terminie do placówki Towarzystwa (oddział, siedziba).

W przypadku firm „direct” ważnym jest, aby wypowiedzenie wysłać faksem lub mailem, a następnie dosłać w oryginale.

Najpewniejszym sposobem na skuteczne wypowiedzenie umowy jest jednak złożenie go u przedstawiciela TU (agent, pracownik firmy ubezpieczeniowej), który powinien potwierdzić nam na kopii fakt przyjęcia rezygnacji z ubezpieczenia, a jednocześnie może zweryfikować jej skuteczność – zdecydowanie nie polecam wysyłki w formie listu  – poczta nie daje nam pewności, że nasze wypowiedzenie dotrze w terminie.

Klienci
  • Kantor Gold
  • Impulso
  • FHU Stańczyk
  • Cukiernia Aleksander
  • In Time
  • Restauracja Marlin