Oszczędzaj czas i pieniądze

Co należy zrobić, aby nie płacić kary z UFG?

Właściciele pojazdów są coraz częściej wzywani przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do zapłaty kary za brak ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Niestety jeżeli okazuje się, że rzeczywiście nasz samochód, motocykl, czy inny pojazd podlegający obowiązkowi ubezpieczenia OC nie posiadał takiego ubezpieczenia w kontrolowanym okresie przez UFG, wówczas urząd nałoży na nas karę. Jest ona bardzo dotkliwa, a równocześnie nie zwalnia nas z obowiązku zawarcia polisy OC na dany pojazd.
Najrozsądniej więc jest ubezpieczyć nasz pojazd w momencie kiedy powstaje taki obowiązek. Niestety, niejednokrotnie właściciele pojazdów nie są świadomi, że właśnie w danym dniu ten obowiązek na nich „spadł”.
Oto kilka najistotniejszych informacji, które warto zapamiętać, a które pozwolą nam uchronić się od nałożenia na nas wspomnianych kar. Ubezpieczenie OC wykupujemy zawsze:
– w dniu zarejestrowania pojazdu,
– w dniu zakupu pojazdu zarejestrowanego w Polsce, a nie posiadającego ważnej polisy OC,
– od chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu (na tablicach zagranicznych) jeszcze przed jego zarejestrowaniem,
– od chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu jeżeli jest to pojazd historyczny,
– od chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu jeżeli jest to pojazd wolnobieżny (nie podlegający obowiązkowi rejestracji).
Bardzo ważną sprawą jest, aby pamiętać, że w momencie gdy kupujemy samochód, czy inny pojazd to ubezpieczenie otrzymane od osoby od której kupujemy samochód wygasa w ostatnim dniu ważności polisy i nie przedłuża się automatycznie. Zmiana ta obowiązuje już od dłuższego czasu, ale niestety jeszcze wiele osób zapomina o tym fakcie i jest to częsta przyczyna wezwania przez UFG do zapłacenia wspomnianej kary.
Pamiętajmy, że nieznajomość przepisów szkodzi i nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Warto więc zapamiętać tych kilka informacji, a najlepszą praktyką jest, aby zanim dokonamy jakichkolwiek zakupów wymarzonego samochodu, zwrócić się z pytaniem o aktualny stan prawny dotyczący przepisów odnośnie ubezpieczeń, najlepiej do swojego agenta.
Dla jeszcze bardziej zainteresowanych odsyłam do strony, gdzie można znaleźć teks ustawy o o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152
Klienci
  • Kantor Gold
  • Impulso
  • FHU Stańczyk
  • Cukiernia Aleksander
  • In Time
  • Restauracja Marlin